3 Факта относно потвърждение от наемодател (Wohnungsgeberbestätigung)

От ноември 2015 има нов закон, нов ‘Meldegesetz’ в Германия. Какво е това ‘Meldegesetz’? Означава, че всички немски градове изискват да попълните допълнителен документ, след като се регистрирате (anmelden) или дерегистрирате (abmelden) в Германия. Това е, за да се удостовери, че наистина сте се нанесли в жилището, или изнесли. За да докаже това, Вашият наемодател или агенция по недвижими имоти, трябва да попълни т.нар. формуляр Wohnungsgeberbestätigung. В този формуляр наемодателят потвърждава датата, на която сте се нанесли (или изнесли). Всеки, който се нанася или изнася от стая, апартамент или къща в Германия ТРЯБВА да попълни този формуляр. Понякога Wohnungsgeberbestätigung е също наричан Vermieterbescheinigung, Einzugsbestätigung или Auszugsbestätigung. Плъзнете надолу, за да изтеглите потвърждението за хазяин безплатно.

Какво е Einzugsbestätigung (потвърждение за нанасяне)?

Ако искате да се регистрирате в Германия (Anmelden), трябва да предоставите писмено потвърждение от Вашия наемодател, че наистина сте се преместили на адреса, на който искате да се регистрирате. Това е ново правило, което беше представено в повечето градове в Германия през ноермври 2015. Отидете надолу, за да намерите формуляра (Vermieterbescheinigung). Хазяинът Ви трябва да подпише този формуляр. Иначе не можете да се регистрирате.

Полезни термини:

Какво е Anmeldung?

Отнася се до адресната Ви регистрация в Германия. Всеки, който остава за по-дълго от три месеца трябва да се регистрира.

Какво е Vermieter?

Това означава наемодател / хазяин.

Какво е Einzugsbestätigung? 

Този термин се отнася до писменото потвърждение от Вашия хазяин в Германия, което съдържа, че Вие наистина сте се преместили на немски адрес. Ако искате да регистрирате адреса си в Германия, изтеглете Vermieterbescheinigung и го дайде на Вашия наемодател да го попълни, или подпише. Тогава занесете този документ с  регистрационната форма в регистрационния офис, за да се регистрирате (anmelden).

Какво е Auszugsbestätigung (потвърждение за изнасяне)?

Auszugsbestätigung е писменото потвърждение от Вашия хазяин, обозначаващ кога ще се изнесете или нанесете в немското Ви жилище. Трябва да изтеглите и принтирате Vermieterbescheinigung, по-надолу, ако се нуждаете от Auszugsbestätigung. Вашият брокер по недвижими имоти или наемодател трябва да подпише този документ. Тогава го изпратете заедно с дерегистрационния формуляр до регистрационния офис – по този начин се дерегистрирате от адреса Ви в Германия.

Изтеглете потвърждението за наемодател безплатно

Какво еWohnungsgeberbestätigung?

Това означава буквално ‘сертификат от наемодател’. Отнася се до писмено потвърждение от Вашия хазяин, формуляр, който той трябва да попълни, за да удостоверите, че Вие, наемателят, сте 1) се преместили  или 2) изместили. Като такъв, този формуляр се използва и в двата случая, като потвърждение. Трябва да изтеглите този формуляр, ако Ви трябва  Einzugsbestätigung или Auszugsbestätigung.

Изтеглете потвърждението за наемодател сега!

Искате да добавите нещо? Стараем се да поддържаме тази статия в крак с времето, но ако забележите нещо неясно или неточно, моля свържете се с нас.

© 2015 Copyright, Expat Services UG (haftungsbeschränkt). Всички права запазени. Expat Services UG (haftungsbeschränkt) не носи отговорност за коректността, достоверността, уместността, точността и пълнотата на публикуваната информация.